12345
  Kurumsal ve Bireysel tüm müşterilerimizin Araç Muayene işlemleri firmamız tarafından, aracınız yerinden alınıp, yerine teslim edilerek yapılmaktadır.
 
Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayeneleri
 
MADDE 62.
- Teknik Şartlara uygun olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır.
   Trafiğe çıkarılacak motorlu araçlar, cinsleri ve ekonomik yapılarına göre aşağıda
   gösterilen süreler içinde ve belirlenen esaslara göre Muayene edilirler.
 
Muayene Süreleri
 
    (1) Özel Otomobiller :
          İlk trafiğe çıkış tarihinden itibaren 3. yıl sonunda, ve müteakip muayeneler 2 yılda bir,
 
    (2) Resmi ve Ticari Otomobil, Minibüs, Kamyonet ve benzeri diğer araçlar :
          İlk trafiğe çıkış tarihinden itibaren 2. yıl sonunda, ve müteakip muayeneler yılda bir,
 
    (3) Tarım Traktörleri :
          İlk trafiğe çıkış tarihinden itibaren 3. yıl sonunda, ve müteakip muayeneler 3 yılda bir,
 
    (4) Otobüs, Kamyon, Çekici ve benzeri diğer araçlar :
          İlk trafiğe çıkış tarihinden itibaren 1. yıl sonunda, ve müteakip muayeneler yılda bir,
yapılır.

YENİ KAYIT
Sıfır araçların plaka ve ruhsat tescili

 

NAKİL
Bir aracın bir ilden diğer ile tescil  olması

 

DEVİR
Aracın mülkiyetinin değişmesi

MALİYE İLİŞİK KESME BELGESİ

Araç bandrolleri yönünden vergi dairesinden alınan belge

 

LOGO TESCİLİ
Araç üzerinde ve kasalarında görülen firma logolarının araç ruhsatlarına tescil edilmesiruhsat

 

PLAKA ZAYİ VE PLAKA YENİLEME
Aracınızın plakaları  hala eski tip mi? TR Rumuzlu plaka.

 

TADİLAT
Araçların üzerinde ve kasalarında yapılan değişikliklerin ruhsat üzerine tescil edilmesi