12345

ÖTV ORANLARI

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Oranı %

8701.20

Yarı Römorklar için Çekiciler

4

87.02

10veyadaha fazla kişi için taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar

 

Otobüs

1

Midibüs

4

Minibüs

9

Minibüs ( Şoför dahil yolcu sayısı 9 kişiye eşit ise )

15

87.03

Binek Otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer 
motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç)(steyşın vagonlar ve yarış 
arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, 
arazi taşıtları, jipler v.b., taşıtlar] [Ambulanslar, Mahkum taşımaya müsait 
arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış 
motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizyan edilmiş 
sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı 
dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu taşıtlar, diğerleri (Golf 
arabaları v.b. taşıtlar hariç)]

 

Silindir Hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

37

Silindir Hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

80

Silindir Hacmi 2000 cm³'ü geçenler

130

87.04

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Araçlar
(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar.

4

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan ve eşya taşımak üzere özel olarak 
yapılmış olanlar hariç) (tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton 
karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, 
gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji 
cihazları ile donatılmış arabalar gibi) 
[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]

 

87.09

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya 
taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmış kendinden hareketli yük 
arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler, bu 
taşıtların aksam ve parçaları

 

87.11

Motorsikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli
taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

 

250 cc ve aşağısı

22

251 cc ve yukarısı

37

 
 

 

YENİ KAYIT
Sıfır araçların plaka ve ruhsat tescili

 

NAKİL
Bir aracın bir ilden diğer ile tescil  olması

 

DEVİR
Aracın mülkiyetinin değişmesi

MALİYE İLİŞİK KESME BELGESİ

Araç bandrolleri yönünden vergi dairesinden alınan belge

 

LOGO TESCİLİ
Araç üzerinde ve kasalarında görülen firma logolarının araç ruhsatlarına tescil edilmesiruhsat

 

PLAKA ZAYİ VE PLAKA YENİLEME
Aracınızın plakaları  hala eski tip mi? TR Rumuzlu plaka.

 

TADİLAT
Araçların üzerinde ve kasalarında yapılan değişikliklerin ruhsat üzerine tescil edilmesi